تعداد بازدید: 800
تاریخ انتشار: شنبه 20 مهر 1398 - 17:29:0

فوتبال لیگ دسته یک ایران

 

 

هفته هشتم

جمعه ۱۹ مهر 

خوشه طلایی ساوه  4 - آرمان گهرسیرجان  1

فجر سپاسی شیراز 2 - سرخپوشان پاکدشت  1

نود ارومیه  2 - ملوان بندرانزلی 0

مس رفسنجان 4 - داماش گیلانیان  0

گل ریحان البرز 1 - مس کرمان  1

سپیدرود رشت 0 – رایکا بابل  0

بادران تهران 0 - آلومینیوم اراک  1

استقلال خوزستان 1 - قشقایی شیراز 1

 


شنبه ۲۰ مهر 

نیروی زمینی تهران 2 - شهرداری تبریز 0

 

هفته نهم
چهارشنبه اول آبان ۹۸
ملوان بندرانزلی- استقلال خوزستان- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی انزلی
گل ریحان البرز- خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان - فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۵- ورزشگاه امام علی کرمان
پنجشنبه ۲ آبان ۹۸
قشقایی شیراز- نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه حافظیه شیراز
رایکا بابل- شهرداری تبریز- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه هفتم تیر بابل
آلومینیوم اراک- مس رفسنجان- ساعت ۱۵- ورزشگاه امام خمینی اراک
آرمان گهرسیرجان- سپیدرود رشت- ساعت ۱۵- ورزشگاه امام علی سیرجان
سرخپوشان  پاکدشت- نود ارومیه- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهداء اسلامشهر
داماش گیلانیان- بادران تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت

 

هفته دهم
چهارشنبه ۸ آبان ۹۸
بادران تهران- ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس
خوشه طلایی ساوه- داماش گیلانیان- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد
مس رفسنجان- مس کرمان- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهداء رفسنجان
فجر سپاسی شیراز- گل ریحان البرز- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
شهرداری تبریز- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
سپیدرود رشت- قشقایی شیراز- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت
نود ارومیه- آرمان گهرسیرجان- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه تختی ارومیه
نیروی زمینی تهران- رایکا بابل- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه غدیر تهران
استقلال خوزستان-  سرخپوشان  پاکدشت- ساعت ۱۶- ورزشگاه تختی اهواز

 

هفته یازدهم
دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸
رایکا بابل- مس رفسنجان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه هفتم تیر بابل
داماش گیلانیان- استقلال خوزستان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه سردار جنگل رشت
قشقایی شیراز- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه حافظیه شیراز
خوشه طلایی ساوه- فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام  میگردد
سرخپوشان  پاکدشت- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شهداء اسلامشهر
آرمان گهرسیرجان- شهرداری تبریز- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه امام علی سیرجان
گل ریحان البرز- نود ارومیه- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان - بادران تهران- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه امام علی کرمان
سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸
ملوان بندرانزلی- سپیدرود رشت- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی انزلی

 

هفته دوازدهم
شنبه ۱۸ آبان ۹۸
نیروی زمینی تهران- آرمان گهرسیرجان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه غدیر تهران
یکشنبه ۱۹ آبان ۹۸
مس رفسنجان- ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهداء رفسنجان
فجر سپاسی شیراز –داماش گیلانیان - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
نود ارومیه- مس کرمان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی ارومیه
سپیدرود رشت- گل ریحان البرز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه سردار جنگل رشت
بادران تهران- خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهداء شهر قدس
شهرداری تبریز- قشقایی شیراز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
آلومینیوم اراک-  سرخپوشان  پاکدشت- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه امام خمینی اراک
استقلال خوزستان-رایکا بابل- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه تختی اهواز

 

هفته سیزدهم
جمعه ۲۴ آبان ۹۸
گل ریحان البرز - مس رفسنجان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج
داماش گیلانیان- سپیدرود رشت- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه سردار جنگل رشت
مس کرمان- استقلال خوزستان - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه امام علی کرمان
سرخپوشان  پاکدشت- شهرداری تبریز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهداء اسلام شهر
آرمان گهرسیرجان- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه امام علی سیرجان
رایکا بابل- قشقایی شیراز- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه هفتم تیر بابل
فجر سپاسی شیراز- بادران تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
خوشه طلایی ساوه- نود ارومیه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد.
شنبه ۲۵ آبان ۹۸
ملوان بندرانزلی- نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی انزلی

 

هفته چهاردهم
شنبه ۲ آذر ۹۸
شهرداری تبریز- ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
نیروی زمینی تهران- داماش گیلانیان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه غدیر تهران
سپیدرود رشت- مس کرمان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت
مس رفسنجان- خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهداء رفسنجان
نود ارومیه- فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی ارومیه
قشقایی شیراز-  سرخپوشان  پاکدشت- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه حافظیه شیراز
آلومینیوم اراک- رایکا بابل- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه امام خمینی اراک
استقلال خوزستان- آرمان گهرسیرجان- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی اهواز
یکشنبه ۳ آذر ۹۸
بادران تهران- گل ریحان البرز- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهداء شهر قدس

 

هفته پانزدهم
جمعه ۸ آذر ۹۸
داماش  گیلانیان - شهرداری تبریز- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه سردارجنگل رشت
شنبه ۹ آذر ۹۸
خوشه طلایی ساوه- سپیدرود رشت- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد
فجر سپاسی شیراز- مس رفسنجان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
گل ریحان البرز - استقلال خوزستان- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان - نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه امام علی کرمان
ملوان بندرانزلی - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی انزلی
آرمان گهرسیرجان- قشقایی شیراز- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه امام علی سیرجان
نود ارومیه- بادران تهران- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی ارومیه
سرخپوشان  پاکدشت- رایکا بابل- ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهداءاسلام شهر

 

هفته شانزدهم
جمعه ۱۵ آذر ۹۸
رایکا بابل- ملوان بندرانزلی- ساعت ۱۴- ورزشگاه هفتم تیر بابل
قشقایی شیراز- داماش گیلانیان- ساعت ۱۴- ورزشگاه حافظیه شیراز
آلومینیوم اراک- مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام خمینی اراک
شهرداری تبریز- گل ریحان البرز- ساعت ۱۴- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
نیروی زمینی تهران- فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه غدیر تهران
مس رفسنجان- نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء رفسنجان
سپیدرود رشت- بادران تهران - ساعت ۱۴- ورزشگاه سردار جنگل رشت
سرخپوشان  پاکدشت- آرمان گهرسیرجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء اسلام شهر
استقلال خوزستان- خوشه طلایی ساوه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی اهواز

 

هفته هفدهم
پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸
بادران تهران- مس رفسنجان- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء شهر قدس
فجر سپاسی شیراز- سپیدرود رشت- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
نود ارومیه- استقلال خوزستان- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی ارومیه
گل ریحان البرز - نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان- شهرداری تبریز- ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی کرمان
داماش گیلانیان- آلومینیوم اراک- ساعت ۱۴- ورزشگاه سردارجنگل رشت
خوشه طلایی ساوه-  سرخپوشان  پاکدشت- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد
آرمان گهرسیرجان- رایکا بابل - ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی سیرجان
جمعه ۲۲ آذر ۹۸
ملوان بندرانزلی- قشقایی شیراز- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی انزلی

 

هفته هفتم 

شنبه 13 مهر  

شهرداری تبریز 1 –  استقلال خوزستان  1

رایکا بابل 1 -  فجر سپاسی شیراز 1

داماش گیلانیان 0 - نود ارومیه  0

ملوان بندر انزلی 0 –  گل و ریحان البرز 1

قشقایی شیراز 0 –  بادران تهران  1

سرخپوشان پاکدشت 4 –  سپیدرود رشت  0

آلومینیوم اراک 1 –  نیروی زمینی تهران  2

مس کرمان 0 – خوشه طلایی ساوه  0 

آرمان گهر سیرجان 1 – مس رفسنجان  1 

 

هفته ششم 

شنبه 30 شهریور  

فجر سپاسی شیراز 0 - آرمان گهر سیرجان 0

نود ارومیه 1 - قشقایی شیراز 0

مس کرمان 3 - ملوان بندرانزلی 1

گل ریحان البرز 3 - داماش گیلان  0

مس رفسنجان  1 - شهرداری تبریز 0

بادران تهران  2  - سرخپوشان پاکدشت  2

خوشه طلایی ساوه  2 - رایکا بابل 1

سپیدرود رشت 0 - آلومینیوم اراک  0

استقلال خوزستان 3 - نیروی زمینی تهران  1

 

هفته پنجم

یکشنبه 24 شهریور

سرخپوشان پاکدشت 2 -  مس رفسنجان 3 

شهرداری تبریز 0 - سپیدرود رشت 2 

آلومینیوم اراک  1 - استقلال خوزستان 0 

داماش گیلان  0 -  مس کرمان 0 

رایکا بابل 1 - گل ریحان البرز 1 

ملوان بندرانزلی 2 - خوشه طلایی ساوه 3

قشقایی شیراز 0 -  فجر سپاسی شیراز 2 

نیروی زمینی تهران 1 - نود ارومیه 1 

آرمان گهرسیرجان 2 - بادران تهران  2 

 

هفته چهارم 

دوشنبه ۱۱ شهریور 

فجرسپاسی شیراز 4 - ملوان انزلی  0

مس رفسنجان 3 –  نیروی زمینی تهران 0

بادران تهران 3 –  شهرداری تبریز 0

خوشه طلایی ساوه  0 - آلومینیوم اراک 0

گل ریحان البرز 1 -  قشقایی شیراز 0

مس کرمان 2 –  سرخپوشان پاکدشت 4

نود ارومیه  1 –  رایکا بابل 0

سپیدرود رشت 3 -  استقلال خوزستان 2


سه شنبه ۱۲ شهریور 

داماش گیلانیان 1 – آرمان گهرسیرجان 0 

 

هفته سوم
سه شنبه ۵ شهریور

قشقایی شیراز1 - مس رفسنجان 2

نیروی زمینی تهران1 - سپیدرود رشت 2

ملوان بندرانزلی 1 - داماش گیلان 1

آرمان گهرسیرجان 2 - مس کرمان 2

سرخپوشان پاکدشت 0 - گل ریحان البرز0

شهرداری تبریز0 - خوشه طلایی ساوه 3

آلومینیوم اراک 1 - نود ارومیه 0

رایکا بابل 0 - بادران تهران 0

استقلال خوزستان 0 - فجر سپاسی شیراز 1

 


هفته دوم

پنجشنبه ۳۱ مرداد

نود ارومیه 1 – سپیدرود رشت 0

مس رفسنجان 1 – استقلال خوزستان 1

بادران تهران 2 – نیروی زمینی تهران 1

فجرسپاسی شیراز 3 - شهرداری تبریز 1

گل ریحان البرز 0 - آلومینیوم اراک 0

خوشه طلایی ساوه 1 - قشقایی شیراز 1

داماش گیلانیان 3 – سرخپوشان پاکدشت 0

ملوان انزلی 1 - آرمان گهرسیرجان 1

مس کرمان 1 – رایکا بابل 0

 


هفته اول

شنبه 26 مرداد

رایکا بابل 0 – داماش گیلان 0

قشقایی شیراز 3 - مس کرمان  1

آلومینیوم اراک - فجر سپاسی

شهرداری تبریز 1 - نود ارومیه  2

آرمان گهر 2 - گل ریحان البرز 3

نیروی زمینی 0 - خوشه طلایی ساوه  1

سپیدرود رشت 0 - مس رفسنجان  0

سرخپوشان پاکدشت 1 – ملوان  0

استقلال خوزستان 0 - بادران تهران 1

 

 

دسته بندی :
برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 27861800 021
  • شبکه اجتماعی :
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 3000091